Vriesdroog & Freshbrew onderhoud

Coffee Express verleent onderhoud en service op alle vriesdroog & freshbrew koffiemachines.


Vriesdroog & Freshbrew machines 2 beurten per jaar vanaf ? 175,00

Prijzen zijn inclusief:
Voorrijkosten en een uur arbeidsloon.

Het abonnement voor vriesdroog en freshbrew omvat verder:
  1. het regenereren c.q. omruilen van de waterontharder (indien aanwezig)
  2. het controleren c.q. ontkalken van ketel
  3. het controleren c.q. vervangen van mixers en mixerkamers
  4. het controleren c.q. vervangen van diverse O-ringen
  5. controle van: temperatuur algehele machineconditie en controle van alle functies
  6. onderdelen welke niet standaard onder dit contract vallen zijn voor rekening van de klant, zo ook storingen welke veroorzaakt worden door ondeskundig gebruik of verwijtbaar gedrag.
  7. tussentijdse storingen zijn geheel voor rekening van de klant en worden verholpen tegen de dan geldende tarieven (tijdens feestdagen en zondagen geldt een toeslag van 100% en op zaterdagen van 50%).
  8. garantie op het onderhoud en de vervangen onderdelen bedraagt 3 maanden.